Tuesday, June 11, 2013

Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đòi CSVN trả tự do cho 2 bạn trẻ yêu nước Nguyền Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

No comments:

Post a Comment