Tuesday, February 10, 2015

DMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism) - Nah

" Trước tiên, tôi xin lỗi công chúng vì những lời bài hát và nội dung bài hát phàm phu tục tử. Tuy nhiên tôi mong mọi người hiểu rằng đó là cách chúng tôi thu hút sự chú ý của giới trẻ, để rồi sau đó nói lên sự thật cho họ nghe."
Nước còn hay không? Mặc kệ!!!
 Ảnh Thu Nhỏ
Nhờ vào đảng mà đất nước ta mới có được như ngày hôm nay ???
Đảng CSVN đã gắn liền với máu thịt của NHÂN DÂN VN m như thế nào.

 Ảnh Thu Nhỏ*  3X, một bóng dáng Thein Sein Việt Nam?
Nước còn hay không? Mặc kệ!!!
CSVN và tuyên truyền bịp bợm thô bỉ... muôn năm
Đảng cộng sản không có trái tim Việt Nam
Đảng CSVN đã "gắn liền với máu thịt" của nhân dân Việt Nam như thế nào?

Thư gửi Đảng Cộng Sản và tất cả người Việt

DMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism) - Nah
*  Nah... người nghệ sĩ đường phố
Rap Nữa Đi Nah Sơn!
Đêm nghe tiếng Ráp Nah Sơn
85 năm ra đời và 70 năm cầm quyền của ĐCS
Trung Nam Hải đang toan tính gì với con bài Nguyễn Tấn Dũng?
Phải từ từ... nhân dân là máu thịt của đảng mà!!!
"Mừng thọ đảng"
Tổng bí thư Trọng lú nói đúng: đảng gắn bó với máu thịt của nhân dân!!!


No comments:

Post a Comment