Wednesday, April 8, 2015

7 văn kiện bán nước của tên trọng lú:

Ngay trong buổi tối đầu tiên đến Bắc Kinh, phái đoàn do TBT Nguyễn Phú Trọng phải lập tức ký kết với Tập Cận Bình 7 thoả ước. Điều này một lần nữa cho thấy đây có sự ép buộc quá vội vàng, được thực hiện theo lệnh của bọn tàu cộng trước khi Trọng lú qua Mỹ.

1. Kế hoạch hợp tác giữa hai đảng cộng sản, giai đoạn 2016-2020.
2. Hiệp định hợp tác dẫn độ.
3. Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ.
4. Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ” (MOU) giữa Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Cộng.
5. Điều khoản tham chiếu Nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân TQ
6. Thỏa thuận về các vấn đề về thuế đối với dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa hai Bộ Tài chính
7. Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình TƯ TQ.
Ảnh Thu Nhỏ
1. Kế hoach xóa nước Việt Nam từ 2016-2020, qua hiệp ước thành đô đến năm 2000 VN trở thành một phần của TC.
2. Hiệp định hợp tác dẫn độ để chống người Tân Cương, Tây Tạng, tăng thêm côn đồ hốt hết những người VN yêu nước chống lại TC.
3. Ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng, quân đội nhân dân phải đứng yên làm bia đỡ đạn, không được bắn lại quân TC
4. Ghi nhớ với ủy ban cải cách và phát triển quốc gia của khựa cộng trong công việc mở rộng lãnh thổ qua tự do du lịch, lập làng TC và khu tự trị khắp nước VN.
5. Hợp tác tài chính tiền tệ để từng bước xóa sổ tiền hồ dùng tiền mao TC.
6. Việc xóa nước Việt Nam sẽ được thực hiện đầu tiên trên vịnh bắc bộ
7. Hợp tác làm phim dạy dân Việt Nam nói tiếng tàu sẽ được thực hiện bằng đài truyền hình TC.


Dậy Con Hoang


Nguyễn Y Vân (Danlambao)

Tập ta dậy Lú hoang đàng
Khôn hồn đưa hết trường hoàng dâng tao
Đồng Hồ đã bán cho Mao
Công hàm Đồng ký cớ sao cãi lời
Hãy về nói với dân ngươi
Việt Nam thì phải đời đời nhớ ơn
Bằng không ta sẽ đánh đòn
Mùa xuân bảy chín có còn nhớ không
Hãy mau dâng hết biển đông
Hòa bình ổn định hợp đồng ký đi
Chúng bay vốn lũ ngu si
Tao đây dậy mãi chẳng thì nên khôn
Trọng hèn vãi đái dạ vâng
Cám ơn quí quốc đội ơn thiên triều
Bạn vàng bốn tốt mến yêu
Con xin tuân lệnh đôi điều tạ ơn
Phen này con quyết trị dân
Liềm thì cắt cổ búa đâm bể đầu
Nước ta ngày trước thuộc Tàu
Thằng nào cãi cự một câu hốt liền
Những thằng phản động xỏ xiên
Chúng bay thua trận tức điên đấy mà
Việt Nam chủ nghĩa đảng ta
Nhập vào Trung Quốc hóa ra đại đồngẢnh Thu NhỏẢnh Thu NhỏẢnh Thu Nhỏ
Ảnh Thu Nhỏ


No comments:

Post a Comment