Wednesday, July 15, 2015

Dã man tột cùng! Bà Lê Thị Châm bị xe ủi cán đè lên người.

CSVN là một lủ lưu manh, khốn nạn, dã man, một loại thú vật đội lớp người...
100 năm trồng người của cáo Hồ ...

No comments:

Post a Comment