Wednesday, July 1, 2015

Tướng Lê Minh Đảo kể về 17 năm cải tạo sau 30/4/1975 và hát tặng khán giả BBC

No comments:

Post a Comment