Monday, September 7, 2015

Nếu nói yêu nước là phải treo cờ thì tôi sẽ treo CỜ VÀNG!

Người dân cắt cờ đỏ, không cho bè lũ côn đồ công an treo cờ máu trước nhà khi bọn vc bán nước ác ôn kỷ niệm 2 tháng 9.
- Người đàn bà dùng dao chặt cờ : "Cái đảng tồi bại ... Cái đảng thối nát ... quay phim đi rồi đưa lên cho khắp thế giới đều biết....
- Sao không đem ra Hoàng Sa Trường Sa mà treo mới có ý nghiã...
- Treo cờ Vàng thì tui cho treo
Điều thực tế này đã chứng minh cho toàn dân biết dù VNCH không còn trên bản dồ nhưng lá cờ Vàng đã và muôn đời tồn tại trong lòng người dân Việt.

>> Người dân An Giang phản đối CA tự tiện treo cờ đỏ trước nhà 

CỜ ĐỎ SAO VÀNG là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung quốc (1933)

No comments:

Post a Comment