Saturday, September 6, 2014

Mỹ tiêu diệt ba thành viên cấp cao phiến quân Hồi giáo ISIS

Damaging blow: A key aide of Abu Bakr al-Baghdadi has been killed by a US airstrike over Mosul, northern Iraq according to security sources
The right hand man of ISIS leader Abu Bakr al - Baghdadi has been killed in a US airstrike in northern Iraq, according to senior security officials.

Quan trọng đến nổi làm gián đoạn cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO - Ngoại trưởng John Kerry khẩn cấp đưa tài liệu mật cho TT Obama .
Important enough to interrupt a president: Secretary of State John Kerry, center, passes a document to President Barack Obama as British Prime Minister David Cameron, right, speaks at a meeting of NATO leaders regarding Afghanistan at the NATO summit at Celtic Manor in Newport, Wales, on Thursday. 
Important enough to interrupt a president: Secretary of State John Kerry, center, passes a document to President Barack Obama as British Prime Minister David Cameron, right, speaks at a meeting of NATO leaders regarding Afghanistan at the NATO summit at Celtic Manor in Newport, Wales, on Thursday
Xin mời các bạn cùng xem video clip, lực lượng không quân Hoa Kỳ tiêu diệt bọn ISIS,  bọn hồi giáo cực đoan giết người không gớm tay.  Xem qua đoạn video này mới thấy sức mạnh của Mỹ, hệ thống xác định vị trí,  hệ thống night vision system để xem mục tiêu ban đêm bằng tia hồng ngoại. điều khiển từ xa, và hoạt động vào ban đêm, một video rất hay nên xem. Bắn tỉa từng thằng và thả bom tiêu diệt từng nhóm ISIS chạy dười lằn đạn. Bù lại những tội lỗi mà chúng đã gây ra, cắt cổ những người vô tội kể cả những em bé, đúng là một lũ ma quỷ đội lốt người. 
> click vào đường link mầu xanh.

http://www.nowtheendbegins.com/blog/wp-content/uploads/islam_dominateWORLD_large.jpg

CAN MUSLIMS BE GOOD AMERICANS  ????? 
This is very interesting and we all need to read it from start to finish. And send it on to everyone. Maybe this is why our American Muslims are so quiet and not speaking out about any atrocities. Can a good Muslim be a good American? This question was forwarded to a friend who worked in Saudi Arabia for 20 years. The following is his reply: 
 http://images.sodahead.com/polls/000486065/polls_nyzlep_0319_471581_poll_xlarge.jpeg
Theologically - no. Because his allegiance is to Allah, The moon god of Arabia.
Religiously - no. Because no other religion is accepted by His Allah except Islam. (Quran,2:256)(Koran).
Scripturally - no. Because his allegiance is to the five Pillars of Islam and the Quran.
Geographically - no. Because his allegiance is to Mecca, to which he turns in prayer five times a day.
Socially - no. Because his allegiance to Islam forbids him to make friends with Christians or Jews.
Politically - no. Because he must submit to the mullahs (spiritual leaders), who teach annihilation of Israel and destruction of America, the great Satan.
Domestically - no. Because he is instructed to marry four Women and beat and scourge his wife when she disobeys him. (Quran 4:34 ).
Intellectually - no. Because he cannot accept the American Constitution since it is based on Biblical principles and he believes the Bible to be corrupt.
Philosophically - no. Because Islam, Muhammad, and the Quran does not allow freedom of religion and expression. Democracy and Islam cannot co-exist. Every Muslim government is either dictatorial or autocratic.
Spiritually - no. Because when we declare 'one nation under God,' The Christian's God is loving and kind, while Allah is NEVER referred to as Heavenly father, nor is he ever called love in the Quran's 99 excellent names.
Therefore, after much study and deliberation... Perhaps we should be very suspicious of ALL MUSLIMS in this country. They obviously cannot be both 'good' Muslims and 'good' Americans. Call it what you wish it's still the truth. You had better believe it. The more who understand this, the better it will be for our country and our future. The religious war is bigger than we know or understand! Footnote: The Muslims have said they will destroy us from within. 
MỘT TÍN ĐỒ HỒI GIÁO CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CÔNG DÂN TỐT CỦA HOA KỲ HAY KHÔNG?
Câu hỏi trên đây đã được một người bạn của tác gỉa, người này đã sống ở Saudi Arabia trong 20 năm trả lời như sau:
- Về phương diện Thần Học : KHÔNG.
Vì họ chỉ trung thành với một mình đấng Allah mà thôi.
- Về phương diện Tôn giáo : KHÔNG.
Vì Đấng Allah chỉ chấp nhận một tôn giáo duy nhất là Hồi Giáo mà thôi. (Kinh Koran 2:256)
- Về phương diện truyền thống :KHÔNG
Vì họ chỉ trung thành với Năm trụ cột của Hồi Giáo và Kinh Koran mà thôi.
- Về phương diện địa lý: KHÔNG.
Vì họ chỉ trung thành với Mecca, nơi mà họ đều phải hướng về đó mà cầu nguyện 5 lần mỗi ngày.
- Về phương diện xã hội :KHÔNG.
Vì lòng trung thành với Hồi Giáo đã ngăn cấm tín đồ làm bạn với Người Thiên Chúa giáo và Người Do Thái giáo.
- Về phương diên chính trị: KHÔNG.
Vì họ phải tùng phục các vị lãnh đạo tinh thần của họ, những người này luôn luôn truyền dậy cho họ rằng Do Thái và Mỹ là một lũ qủi Satan.
- Về phương diện gia đình : KHÔNG.
Vì họ thường được dậy bảo là hãy lấy 4 vợvà hãy đánh đập, trừng phạt vợ nếu vợ không biết vâng lời và không biết phục tùng (Koran: 4.34).
- Về phương diện lý trí: KHÔNG.
Vì họ không thể chấp nhận bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, một Bản Hiến Pháp đặt nền tảng trên Thánh Kinh, một cuốn sách bị họ coi là đồi trụy.
- Về phương diện triết học: KHÔNG.
Vì Đạo Hồi, Đức Ma Hô Mét và Kinh Coran không cho phép việc thực hiện tự do tôn giáo và tự do biểu lộ nìêm tin tôn giáo. Nền Tự Do Dân Chủ và Hồi Giáo không thể sống chung hòa thuận vì tất cả các chính quyền Hồi Giáo đều là độc tài toàn trị.
- Về phương diện tinh thần :KHÔNG.
Vì tại Hoa Kỳ, chúng ta luôn luôn tuyên xưng “ One Nation under God”. Thiên Chúa của Thiên Chúa Giáo là đấng hiền hậu và nhân từ. Trong khi Chúa Allah không hề được xưng tụng như là một người Cha hiền lành hay được gọi là Đấng Từ Bi qua suốt 99 danh xưng trong kinh Coran.
Do vậy, sau khi nghiên cứu và khảo sát, có lẽ chúng ta nên nghi ngờ TẤT CẢ mọi người Hồi Giáo đang sống trên quốc gia này. Rõ ràng là họ không thể vừa là một tín đồ Hồi Giáo Tốt vừa là một người công dân Mỹ tốt. Bạn muốn gọi điều đó là gì thì tùy bạn, nhưng đó là sự thật. Và bạn nên tin như vậy. Càng hiểu biết tường tận điều này thì càng có lợi cho đất nước và tương lai của chúng ta hơn. Chiến tranh tôn giáo là một cái gì to lớn hơn sự hiểu biết của chúng ta.
Xin lưu ý, chính người Hồi Giáo đã thường tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt chúng ta từ trong nội bộ của chúng ta.

No comments:

Post a Comment