Tuesday, December 23, 2014

Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản tại Saigon

Cám ơn cha Nguyễn văn Toản đã không sợ hải , dám công khai vạch trần sự dối trá của nhà cầm quyền CS VN, Chúa sẽ phù hộ, che chở cho cha - Cha Toản chỉ nói sự thật cho 500 người nghe, còn chúng ta, dù bất cứ tôn giáo nào , yêu chuộng sự thật cũng sẽ tiếp tay với cha phổ biến rông rãi cho mọi người khắp trên quả địa cầu cùng nghe sự thật.

No comments:

Post a Comment