Wednesday, July 23, 2014

Đào Văn Nghệ - Đại Tá CS tiết lộ nhiều bí mật động trời về Đảng CSLily Truong:  Đại Tá nói rất đúng cs là bọn ăn cướp và giết người không gốm tay, là bọn vô học thức, là bọn buôn ma túy, là bọn ham danh, bọn bán nước cho giặc tàu. Cháu mong Bác Đào Văn Nghệ luôn khỏe mạnh sống lâu và cho lên thêm vài clip nửa nói hết tất cả sự thật của CSVN để cho con cháu nhiều thế hệ sau. Cháu rất yêu đất nước VN nhưng Cháu rất ghét chế độ CSVN.

No comments:

Post a Comment