Tuesday, August 2, 2011

HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH


Xin chuyển đến Thế Hệ Trẻ tài liệu quý giá này để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam.


Một người vợ Trung Quốc khác của Hồ Chí MinhChủ nghĩa xã hội

Saturday, 19 June 20105 y kien

Đặc trưng của “thiên đường cộng sản” là chế độ Tem Phiếu
———-
Đại Nghĩa sưu tầm
Cứ mỗi lần đại hội đảng (CSVN) là mỗi lần những người con dân yêu nước có sự trăn trở, muốn góp ý cùng Đại hội, nhưng đã không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu ý bị đảng bỏ ngoài tai. Lần nào thì đảng cũng kiêu gọi góp ý, nhưng rồi ý của đảng là lệnh đấy. Đảng CSVN đã khẳn định rồi: “yêu nước là yêu XHCN”, do vậy những ai đi ngược lại hoặc có ý khác với ý đảng đều được coi là phản động, phản quốc. Mỗi lần đảng đưa đề tài nào mà đảng đã chọn thì một trăm lần như một, cứ hể hội ý là đồng ý và nhất trí cao, bây giờ mới đẻ ra thêm chữ “đồng thuận”, tất cả đều là sự áp đặt một cách trơ trn. Vấn đề XHCN thì thật sự tôi không có đủ khả năng để lạm bàn, nên tôi chỉ dùng tài liệu của những nhà cách mạng lão thành và những nhà trí thức ở trong nước để nói lên ý kiến của mình.

Vấn đề tiến lên CNXH là một vấn đề nhức nhối và trăn trở của những người có lòng âu lo cho vận nước. Trước tiên tôi xin trình bày ý kiến của cố trung tướng QĐND Trần Độ qua tập Hồi ký Rồng Rắn của ông. Trần Độ tham gia cách mạng năm 1939 và gia nhập đảng CSVN năm 1940, là một vị khai quốc công thần của chế độ. Ông đã từng là Ủy viên T.Ư.Đ, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội, đã từng có Huân chương HCM… ấy thế mà ông đã bị khai trừ khỏi đảng và bị trù dập cho đến khi chết, chỉ vì lên tiếng chỉ trích chế độ đã cố tình chọn con đường XHCN và sự phản bội đường lối dân tộc dân chủ mà ông đã trọn đời hiến thân phục vụ.
Tôi xin tuần tự lược trích những đoạn trong Nhật ký Rồng Rắn nói về XHCN:
“ Hãy nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng XHCN trong cả nước và có tên là: “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa” thì đất nước ra thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thẳm rồi không? (trang 17)
“Trên thế giới có đến hơn 100 nuớc không cần chủ nghĩa Mác-Lênin và CNXH, không cần có đảng cộng sản “tài tình” và “sáng suốt” mà cứ phát triển đến trình độ giàu có, văn minh cao. ( tr.20 )
“Như vậy, “xã hội chủ nghĩa” chỉ là một lý thuyết của một học thuyết chưa được chứng thực (chỉ mới có sự chứng thực của sự thất bại và đổ vỡ sau 70 năm tưởng rằng đã thành công). (tr.21-22)
“Cứ xem xã hội Việt nam hiện nay, cuộc sống Việt Nam hiện nay, thì có thể thấy một nét lớn rất đau lòng là: tất cả những gì xấu xa, tàn bạo, mà cách mạng đã có lúc xóa bỏ và đập tan thì nay đang được khôi phục lại hoàn toàn, mà khôi phục lại còn mạnh hơn, cao hơn, nhân danh cách mạng. ( tr.35 )
“Định hướng XHCN”, đúng hay không đúng??
“Kinh tế quốc doanh là chủ đạo”, phải hay không phải??
“Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam chưa đúng, vì ta có phải là nước XHCN đâu. Có nên lấy lại tên nước là Việt nam Dân chủ Cộng hòa??( tr.74)
“Vì vậy thực chất chế độ xã hội không phải là có “dân chủ XHCN”, mà là một chế độ xã hội phản dân chủ. ( tr.81 )
“Cái mâu thuẫn lớn nhất là mâu thuẫn giữa phát huy sức mạnh toàn dân tộc với định hướng XHCN. Vì định hướng XHCN là định hướng vào công hữu, định hướng vào quyền lợi của giai cấp công nhân, mà đại diện là nhà nước chuyên chính chỉ lo lãnh đạo đấu tranh giai cấp. Vai trò toàn dân tộc ở đâu???( tr.93-94)
Những điều tâm huyết của Tướng Trần Độ trong quyễn Nhật ký này đã bị công an chặn đường giật lấy khi ông mang nó đi copy và làm ông phải vào bệnh viện, sanh bệnh và mất sau đó. Những ý kiến của ông khi còn sống chưa được tới tay đảng CSVN, ngày hôm nay tôi xin mạn phép được ghi lại trước kỳ
đại hội đảng lần thứ 11.
Đảng CS tuyên bố lấy ý kiến của toàn đảng, toàn dân, thì tôi cũng góp nhặt lại ý kiến ấy trình lên Đại hội, thực ra thì các cấp lãnh đạo đã quyết định rồi trước khi đưa ra lấy kiến nghị của mọi người. Đi theo con đường XHCN chính họ tự chọn lấy mà còn bảo nào là làm theo nguyện vọng của toàn dân, nào là làm theo con đường của Bác(?) Nhưng chúng ta hảy nghe cựu đại tá QĐND Đặng quốc Bảo là em chú bác ruột với cố chủ tịch nước Trường Chinh trò chuyện với hai đại tá Cao Sơn và Quách hải Lượng như sau:
“Cái thất bại của Bác cũng là dân tộc, tức là Bác chưa tìm được con đường phát triển…
Xem như vậy, tức là bác Hồ chưa tìm ra con đường phát triển, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường Bác Hồ chỉ thì thật là vô lý.” (Đàn chim Việt online ngày 3-9-2009)
Cùng một ý kiến với sự nhận định của đại tá Đặng quốc Bảo, ông Lê hồng Hà một người từng là chánh văn phòng trong Bộ công an lên tiếng:
“Trong di chúc của mình, ông Hồ chỉ nói tới một nước Việt nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, chứ đâu có nhắc tới khát vọng xây dựng một nước việt nam XHCN?..
“ Người ta muốn nước Cộng hòa XHCN Việt nam trở lại thành nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa và tên đảng từ đảng CSVN trở thành đảng Lao động, rồi trở lại Hiến pháp Việt nam 1946.
“ Nội dung thời kỳ quá độ lên CNXH, công hữu hóa, kế hoạch hóa tập trung, xóa bỏ kinh tế thị trường chuyên chính vô sản và chủ nghĩa Mác-Lênin phải là thống soái. Văn kiện này có thể họ sẽ lùi một số điểm. Nhưng đảng sẽ lùi đến đâu thì còn phải chờ mới biết.
“Tôi chỉ mong họ thôi ý muốn đưa Việt nam vào thời kỳ quá độ lên XHCN đi thì Việt nam mới có thể tiến lên được.” ( BBC online ngày 12-10-2009 )
Để xác minh lời của ông Lê hồng Hà, chúng ta hảy nghe Giáo sư sử học Hà văn Thịnh nói về bản di chúc của HCM như sau:
“Cuối của bản di chúc viết rằng “xây dựng một nước việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh”, có nói gì tới XHCN đâu? Cũng như trong Chính cương vắn tắt, bác nói, trước cách mạng quốc gia sau cách mạng xã hội. Bác có nói gì tới cách mạng XHCN đâu? Nên người ta cố tình hiểu sai bác.”
(Đàn chim Việt online ngày 19-5-2010 )
Tuy nhiên những cán bộ chóp bu của đảng CSVN vẫn khăn khăn “ tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc lên XHCN”, vì đó là cái phao cuối cùng mà họ phải bám víu, dù ai nói ngã nói nghiêng, đảng ta cũng vững như kiềng ba chân. Họ bỏ ngoài tai những lời đóng góp trái với ý muốn của họ, vì thế cố trung tướng Trần Độ mới dùng những chữ “ nói lấy được, lưởi gổ” để chỉ những người ngoan cố này. Tôi xin thêm chữ “ tai cây” nữa mới xứng.
Chủ tịch nước Nguyễn minh Triệt tiếp các học gỉa quốc tế nghiên cứu chủ nghĩa Mác: Hoàn thiện hơn lý luận về con đường đi lên XHCN:
“ Ngày 20-12, tại phủ chủ tịch, trong buổi tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu các học gỉa quốc tế sang Việt nam dự Hội thảo khoa học quốc tế lý luận Mácxit và thực tiễn thế giới ngày nay. Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết khẳng định Việt nam kiên định con đường đi lên CNXH”.( SGGP ngày 21-12-2009 )
 Để hổ trợ cho lời hô hào của chủ tịch nước, tổng bí thư Nông đức Mạnh đã đồng ca bài tiếp tục xây dựng XHCN:
“ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN khóa X đã kết thức với việc TBT đảng kêu gọi đất nước tiếp tục xây dựng CNXH trong thập niên tới. Hảng thông tín Đức trích lời TBT Nông đức Mạnh phát biểu tại buổi bế mạc hội nghị với lời kêu gọi đảng và nhân dân phấn đấu xây dựng Việt nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN . (Thuynga Forum online ngày 4-2-2010)
 Sau đây là ý kiến của những nhà trí thức đã can đảm nói lên tiếng nói ngư
ợc với đảng, vì họ thấy không thể yêu nước là yêu CNXH được, tiến sỹ luật Cù huy Hà Vũ, con của vị khai quốc công thần Cù huy Cận trả lời phóng viên Huy Phương đài VOA có nhận định về XHCN như sau:
“Chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ là một hiện thực ở Việt
Nam bởi cho đến ngày hôm nay hệ tư tưởng ấy vẫn chỉ là“ định hướng” như chính ban lãnh đạo CSVN thừa nhận…
“Thế nhưng nền kinh tế XHCN đã phá sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách gía-lương-tiền của chính phủ Việt nam gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường được đảng CSVN phục hồi tại Đại hội 6 của đảng năm 1986.”  ( VOA online ngày 29-4-2010 )
Cũng trả lời phỏng vấn của đài VOA ngày hôm sau, tiến sĩ Vũ nói tiếp:
“Thực vậy nếu chính thức tuyên bố từ bỏ CNXH thì đảng CSVN sẽ mất độc quyền lãnh đạo đất nước trong khi quyền lực là phương tiện làm giàu của đại đa số đảng viên có chức vụ.” ( VOA online ngày 30-4-2010)
Giáo sư tiến sỹ Hà văn Thịnh nhận định về XHCN một cách hằn hộc trong một bức thư ông gửi cho Ban biên tập báo Quân đội Nhân dân, có đoạn viết như sau:
“Chỉ những người chỉ biết Mác biết Lênin như ông mới tưởng rằng cái mô hình mà các ông đánh cấp của các nước tư bản rồi gắn cho nó một cái mác XHCN là mới mẻ, là sáng tạo!!! Thật nực cười!!!
“Tôi nói nó quái gở là vì nó khoác cái tên Định hướng XHCN để lừa dân nhưng thực chất nó là nền Kinh tế Tư bản chủ nghĩa!!!
“Nếu cứ Định hướng XHCN u-u minh-minh thế này thì tiền vay của nước ngoài, ¼ rơi vào túi một số kẻ đại diện cho cái mô hình này. Các dự án của nước ngoài biến thành dự án xây nhà, xây sân gôn…Nông dân bị cướp đất…Sau này con cháu ta trả nợ chúng sẽ chửi cả đảng, cả bác Hồ…
Thôi mà hy vất ngay cái CNXH đi!!! ”(Đàn chim Việt online ngày 26-4-2010)
Để kết thúc tài liệu sưu tầm này, tôi xin mượn ý kiến của Đại lão hòa thượng Thích quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, người đã nhiều lần được đề nghị giải Nobel hòa bình, người đang xử lý Quyền Đệ tứ Tăng thống Giáo hội PGVNTN:
“Chấm dứt nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Vì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã lổi thời và bất lực…” ( trích Thông bạch kêu gọi cho Dân chủ. Sài gòn ngày 21-2-2001 )
Đại Nghĩa

Nguồn bài: doithoaionline.org

http://www.vnisone.com/diendan/showthread.php?t=27790 

HỌ ĐANG RÚT CHẠY, ĐEM THEO CẢ CỦA LẪN NGƯỜI...! HỌ LÀ AI...?

F.Y.I.

Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết cán bộ chóp bu Việt Nam và TQ hiện đang dùng tiền mua vàng và đô là để chuẩn bị thoát thân. Hàng đoàn người  TQ qua Canada Mỹ và Úc lùng tìm mua bất động sản gởi con đi du học để được lưu trú, bằng chứng tư bản đỏ VN bỏ ra hàng tỷ dollars để mua Shopping Center ở San Jose - Santa Clara CA .  Bản tin dưới đây là một phần của sự kiện này.
Một khi cách mạng bùng nỗ, thị trường bị hỗn loạn, đồng tiền bị mất giá mạnh. Bà con trong nước cần nhanh tay rút tiền khỏi ngân hàng, mua vàng và đô la để phòng bị. Nhiều công ty hoãn lại những dự án đầu tư lớn vào VN, TQ ,   ngưng những chuyến du lịch vào hai quốc gia này vì không ai biết chính biến sẽ xảy ra lúc nào. Khi ấy phi trường sẽ bị kẹt, đường dây điện thoại có thể bị cắt.

Đó là những kinh nghiệm đã xảy ra tại Ai Cập, Libya và Tunisia. Tại Việt Nam và Trung Quốc, tình trạng sẽ tệ hơn nhiều gấp mấy lần.


PHẢI CHĂNG HỌ ĐANG RÚT CHẠY?
Financial Review (Lê Văn chuyển ngữ)

MELBOURNE (Thứ Hai 8/3):  Trong vòng mấy tuần qua, một làn sóng người đến từ Á châu, đa số là những nam nữ trẻ tuổi, đã nhập cư vào Úc dưới diện di dân kinh tế. Ngoài khoản tiền hơn 500 ngàn Úc kim phải đóng ký quỹ trước đó, theo qui định của bộ Di trú để được liệt vào diện di dân này, những thanh niên nam nữ này cũng mang theo những khoản ngoại tệ rất lớn.
Một giới chức di trú dấu tên xác nhận về làn sóng di dân đặc biệt này, và nói thêm là đa số đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Số lượng ngoại tệ, đặc biệt là Mỹ kim và quý kim, mà họ kê khai theo qui định của quan thuế Úc tính trung bình là vào khoảng 50 ngàn mỗi người.
Một hiện tượng lạ lùng khác nữa là thị trường địa ốc ở Úc cũng sôi động không kém trong mấy tuần qua. Tony White, một chuyên gia bán đấu giá bất động sản, cho biết là rất nhiều căn nhà được người mới nhập cư chấp nhận mua chỉ sau vài lần ra giá. Ông cho biết thêm là rất nhiều ngôi nhà ở các vùng sang trọng cũng có người mua sau mấy tháng không ai đoái hoài tới và chủ nhân phải chịu xuống giá. Chẳng hạn như một căn nhà có trị giá đến 4 triệu đồng ở North Sydney đã được một cặp vợ chồng Á châu rất trẻ gật đầu mua trong buổi đấu giá vào hôm thứ Bảy 6.3 vừa qua.
Một viên chức di trú khác thì cho biết là hiện tại ở Canada cũng có làn sóng di dân tương tự. Theo ông thì đây là con cháu của những người giàu có ở Trung Quốc và Việt Nam được sắp xếp để di dân sang Úc và Canada nhằm đề phòng những bất ổn chính trị sẽ xảy ra.
Theo một số kinh tế gia thì tuy Trung Quốc và Việt Nam chưa ảnh hưởng gì nhiều bởi các cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông, nhưng các bất ổn về kinh tế và xã hội đang ngày càng gia tăng vì tình trạng lạm phát quá cao.
Trong khi các nước Á châu khác có tỷ lệ lạm phát dưới 10% thì tại Việt Nam tỷ lệ này đã vượt mức 14% (tức gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế) và đang gây điêu đứng cho người dân. Một số công ty ngoại quốc ở Việt Nam cũng đang tính đường rút lui hay đình hoãn việc mở rộng kinh doanh vì tình trạng mất kiểm soát về tỷ giá ngoại tệ và vàng của chính quyền Việt Nam. Vào tuần qua, trong nỗ lực kềm chế lạm phát, chính quyền Hà Nội đã ra lệnh cấm kinh doanh trao đổi bằng vàng miếng khiến cho thị trường lại thêm xáo trộn vì người dân không còn tin vào đồng bạc VN vốn bị phá giá đến lần thứ 6 chỉ trong vòng 2 năm qua.
Adam Peterson, một doanh gia Úc có nhiều năm làm ăn tại VN, cho biết là hình như có làn sóng đổ xô đi mua vàng và ngoại tệ khiến cho tình hình càng lúc càng xấu thêm.
Ông Peterson cũng không tin là mùi hương Hoa Nhài đang lan sang Á châu, nhưng nhún vai nói: "Biết đâu được. Nếu họ tính đến chuyện rút chạy thì cũng đâu phải là chuyện lạ!".


--------ooOoo-------

Giá trị tiền Đồng và hình ảnh ông Hồ

Không ai tin tưởng vào hình ông Hồ (tiền đồng), ngay cả quan chức lớn nhất trong đảng cộng sản cũng không tin tưởng. Họ đem dollars gởi ở Thụy sĩ hoặc mua vàng cất dấu, gởi con đi du học tại Mỹ chuyển tiền đầu tư mua bất động sản nước ngoài để thoát thân sau này. Sau khi chiếm được Miền Nam họ đuổi tất cả những ai có nhà cửa  đi kinh tế mới để lấy nhà, gán cho họ cướp của nhân dân mới có tài sản. Sau này họ giàu có nhờ cướp nhà đất nhân dân ăn cắp công quỹ nhà nước. Qua kinh nghiệm xương máu đó họ dại gì lưu trử tiền đồng cho mất giá. Có bao nhiêu tiền đổi ra dollars và vàng, gởi cho con đem đi nước ngoài là an toàn nhất. Quan lớn làm vậy thì dân chúng cũng làm theo. ( thượng bất chánh, hạ tất loạn ) VN hiện nay dân chúng đều thích hình Tổng thống Mỹ hơn là hình Cáo Hồ, mọi người không nói ra nhưng đây là sự thật 100%  !!!
 

Nhìn vào tờ giấy bạc VN từ nhỏ tới lớn chỉ thấy có một hình Hồ chí Minh duy nhất. Trước năm 1975 Nhìn vào tờ giấy bạc miền nam VN chúng ta còn thấy hình Đức Trần Hưng Đạo .v.v....Dollars Hoa Kỳ và các nước tây phương có rất nhiều vị tổng thống và danh nhân khác nhau. Như vậy lịch sử VN từ khi lập quốc cho đến bây giờ chỉ có một mình HCM hay sao ? làm thế nào để con cháu chúng ta biết lịch sử VN qua tờ giấy bạc....

 ....Lấy hình HCM xuống đem "  lộng kiến " ..... Đưa hình Đức Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Phù Đổng Thiên Vương lên,  tờ Đồng sẽ có giá trị ngay và qua đó người VN học được lịch sử, công lao dựng nước và giữ nước của Tiền Nhân .... đừng ngu dân nữa, đừng lừa dối nhân dân nữa, đừng để thế hệ trẻ nhìn thấy hình HCM trên tờ Đồng lại mù tịt về lịch sử Việt Nam ..... 

 

     Bấm vào đây để xem phim:  

Sự Thật về Hồ Chí Minh

No comments:

Post a Comment