Thursday, January 15, 2015

100 năm trồng người của Hồ chí Minh, đảng mất dạy .

CƯỚP BĂNG TANG - Cha mẹ không dạy! Thày cô không dạy! Giang hồ cũng không dạy! Nhưng đảng khốn nạn cộng sản đã dạy! 

Lịch sử Việt mấy ngàn năm có lẽ chỉ có "thời đại Hồ Chí Minh" mới sanh được ra thứ quái thai dùng quyền công an trị đánh cướp con chữ trên dải băng tang vĩnh biệt người quá cố để gọi là bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, để ổn định chính trị. Chỉ có thứ vô loài mới hành xử kiểu lạ lùng như vậy!

Hiện nay ở VN có 2 loại Côn đồ Lưu manh
- Loại côn đồ xã hội, loại này tự phát thành các băng nhóm lẻ tẻ (loại này gọi gọn là những liên quan đến tội phạm hình sự)
- Loại côn đồ của chế độ, loại này do đảng cs sinh ra, hoạt động có tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp của đảng cs. loại này hiện nay có ăn lương (tiền dân) chúng là những đơn vị công an nhân dân, hoặc bảo vệ, dân phòng nhân dân. côn đồ xã hội, họ có đạo đức, tư cách và thường giải quyết các mâu thuẫn mang tính bè nhám và hoạt động bí mật, lén lút.
Loại côn đồ của chế độ (của đảng) nó nhằm mục đích bảo vệ cái bình, nó được các băng cs, từ cơ sở đến trung ương đảng cs bảo kê và lãnh đạo, nên nó hoạt động công khai, trắng trợn mang tính chính trị cao... chúng luôn quậy phá các tù nhân chính trị, các hoạt động chính trị, dân oan...
Những hoạt động phá rối này. Cánh côn đồ xã hội ko bao giờ làm (và dại gì xuất hiện tham gia cho an ninh nó ghi vào sổ đen). nên các hành vi xâm hại như các vụ việc trên đây đều do bọn công an, dân phòng được tuyển chọn thành côn đồ của chế độ đó!


Con chó mà con biết xót đồng loài đả tử thương, đả chia tay nhưng rời không được, thấy mà thương!
Công Sản vô thần còn thua con củn còn có con tim!

No comments:

Post a Comment