Tuesday, March 22, 2011

Thắng Lợi Của Tự do

Thắng Lợi Của Tự do

 
Nghị quyết 1973 của Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vùng cấm bay ở Libya để bảo vệ thường dân là một thắng lợi của Tự do phấn khích người dân bị độc tài bóc lột áp bức và là niềm tin tội ác chống dân tộc, chống nhân loại phải bị trừng trị. Continue reading
Cộng sản là loài cầm thú là quỷ dữ đội lốt người.

No comments:

Post a Comment