Tuesday, April 12, 2011

Anh Trương Duy Nhất, Xin đừng lạm dụng NGÔN NGỮ

 
Continue reading


Ý kiến:

Nếu có thêm 10 Ngô Bảo Châu VN cũng không tiến bộ hơn được dưới chế độ độc tài CS - cầm đầu bằng những tên ngu dốt như đảng cộng sản VN hiện nay .....
Nguyễn Xuân ( Hà Nội )

Vì sao "hòa thượng Thích Học Toán" Ngô Bảo Châu đóng cửa "chùa" ?

Hai Xe Ôm - Sự kiện Hòa thượng Thích Học Toán Ngô Bảo Châu đóng cửa chùa làm cho ta liên tưởng tới những vần thơ của ông Hồ Chí Minh: Đau đớn chi bằng mất tự do / Đến buồn đi ỉa cũng không cho…

Việt Nam Đang Đối Diện Nguy Cơ Lớn Từ “Bắc Triều”

 
Báo Người Việt phỏng vấn Giáo Sư Stephen Young
Việt Nam Đang Đối Diện Nguy Cơ Lớn Từ “Bắc Triều”
Giáo Sư Stephen Young: Hện là giám đốc điều hành của tổ chức Caux Round Table và là chủ tịch của Winthrop Consulting and the Minnesota Public Policy Forum. Ông từng là Khoa Trưởng của Hamline University School of Law, Continue reading

Cảm Nghĩ Về Bức Tranh Biếm Hoạ Trên Báo Tổ Quốc

 
Ông Nguyễn Tuấn đã cho đăng bức tranh biếm hoạ hai con chó đực cái đéo nhau trên bàn ngoại giao dưới hình quốc huy nhà nước CHXHCNVN để ám chỉ sự cấu kết bất luân, bất chấp nhân tâm liêm sỉ cuả ông chủ hành pháp là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Phương Nga là một phát ngôn viên cuả cơ quan ngoại giao. Continue reading

No comments:

Post a Comment