Thursday, June 23, 2011

Cẩm nang Yêu Nước – Sáu Bước Tự Phát


Kính gửi Những Người Yêu Nước Quốc Nội,
Cẩm Nang Yêu Nước với 6 bước tự phát là ý kiến đúc kết của nhiều anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước, trước tình hình khẩn trương của đất nước hiện nay. Xin mọi người ủng hộ và tiếp tay để Cẩm Nang này đến với mọi tầng lớp dân chúng, bằng cách:
1) Truyền miệng, rỉ tai nội dung Cẩm Nang này,
2) In và phổ biến Cẩm Nang dưới dạng tờ rơi hay truyền đơn,
3) Dán Cẩm Nang này khắp nơi,
4) Chụp hình những tờ Cẩm Nang đã được dán và phổ biến trên mạng.
Xin mọi người tích cực hưởng ứng để chuẩn bị cho NGÀY HỘI LỚN TOÀN DÂN!
Chào thành công!
Nguyễn Chính Kết
*

Cẩm Nang Yêu Nước – Sáu Bước Tự Phát

Tổ quốc lâm nguy – Kêu gọi toàn thể Công dân Việt Tộc nối bước tiền nhân cứu nước

Một là :     Âm thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm
và tâm tư Đồng bào xung quanh.
Tìm đọc các tài liệu Yêu Nước, Dân chủ, Nhân quyền.
Hai là :      Bám sát những người chọn lọc để :
khơi sáng Lòng Yêu Nước,
chuyển trao các tài liệu Yêu Nước, Dân chủ, Nhân quyền.
Ba là :       Cấu tạo nhóm 3 người tự phát
sáng kiến ra các hành động Yêu Nước :
tham gia biểu tình ôn hòa…
Bốn là :     Dũng Cảm viết khắp nơi các khẩu hiệu :
1) Dân Là Chủ
2) Chống giặc Tàu
3) HS  TS  VN
4) VN Đa Nguyên Đa Đảng
5) Hoàng-Trường Sa của Việt Nam…
Năm là :    Đặt Liên Lạc hoặc tham gia các Nhóm Yêu Nước
trong và ngoài Tổ chức, quốc nội và hải ngoại.
Sáu là :      Ém người vào mọi nơi tiến hành
Mùa Hội Lớn  TOÀN DÂN CỨU NƯỚC !
*
CÁC ĐIỀU LUẬT QUỐC TẾ
Giúp các Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình Việt Nam kiện NN CSVN lên LHQ về Quyền Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Hội Họp & Tự Do Lập Hội
Khi bị đe dọa, quấy rầy, tịch thu tài liệu & phương tiện thông tin, các CSDCHBVN phải biết buộc Cán bộ CS đưa luật lạc hậu ra và lập biên bản vi phạm, để làm bằng chứng kết tội là chính Cán bộ & NN CSVN đang vi phạm Nhân quyền đã được Công pháp QT qui định & bảo vệ :
1. Điều 69 “Hiến pháp Nước CHXHCNVN” năm 1992 : Công dân có quyền Tự do Ngôn luận, Tự do Báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. (Nhưng Pháp luật của Nước thành viên LHQ phải phù hợp với Công pháp Quốc tế. Nếu không muốn ngụy biện chơi chữ).
2. “Công Ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, của LHQ ngày 16-12-1966, VN ngày 24-09-1982 :
- Điều 5,1 : Không được phép giải thích bất kỳ một quy định nào của Công Ước (CƯ) nầy… nhằm hủy bỏ bất kỳ quyền và tự do nào được công nhận trong CƯ, nhằm giới hạn những quyền và tự do đó quá mức độ quy định trong CƯ nầy.
- Điều 5,2 : Không được phép hạn chế hoặc hủy bỏ bất kỳ quyền cơ bản nào của con người đã được công nhận hoặc hiện tồn tại ở một quốc gia thành viên của CƯ nầy trên cơ sở luật điều ước, các quy định pháp luật, hoặc tập quán với cớ là CƯ nầy không công nhận những quyền ấy hoặc công nhận ở một mức độ thấp hơn.
- Điều 19,2 : Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ.
3. “Tuyên ngôn QT Bảo vệ những người đấu tranh cho Nhân quyền” ngày 9.12.1998 nhân kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của LHQ :
Ÿ Điều 5 : Nhằm thăng tiến và bảo vệ quyền con người và các tự do căn bản, mỗi người, tự cá nhân mình hay liên hợp với những người khác, đều có quyền trên bình diện quốc gia hay quốc tế :
5.a : Hội họp và tụ họp một cách thuần hòa ;
5.b : Thành lập những tổ chức, những hội đoàn hay những nhóm phi chính phủ, gia nhập và tham dự vào những tổ chức, những hội đoàn, những nhóm phi chính phủ ấy.
Ÿ Điều 6 : Mỗi người, tự cá nhân mình hay liên hợp với những người khác, đều có quyền :
6.a : Lưu giữ, tìm kiếm, thu đạt, nhận và bảo quản những thông tin về tất cả các quyền con người và tất cả các tự do căn bản, nhất là được toàn quyền tiếp cận với những thông tin liên quan đến cách ứng dụng các quyền và các tự do qua những hệ thống lập pháp, tư pháp hay hành chánh quốc gia ;
6.b : Xuất bản, thông báo cho người hay phổ biến tự do mọi ý kiến, mọi thông tin và mọi kiến thức về các quyền con người và các tự do căn bản, y theo sự qui định của những văn bản QT liên quan đến các quyền con người và những văn bản QT khác có thể áp dụng ;
6.c : Nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và lượng định sự tôn trọng, trên pháp lý cũng như trong thực hành, tất cả các quyền con người và tất cả các tự do căn bản, và làm cho công chúng chú ý đến vấn đề này bằng cách này hay mọi cách thích hợp khác.
Ÿ Điều 7 : Mỗi người, tự cá nhân mình hay liên hợp với những người khác, đều có quyền dự kiến những nguyên tắc mới và những ý kiến trong lĩnh vực nhân quyền, thảo luận về nhân quyền và làm thăng tiến sự hiểu biết về nhân quyền.
(Trích Văn kiện Nhân quyền của QT & VN, Khối 8406 ấn hành T.7.2009, trang 62-63)
4. Trích “Luật Ký kết, Tham gia và Thực hiện Điều ước Quốc tế do NCQ CSVN ban hành ngày 24.6.2005, hiệu lực ngày 01.01.2006, qui định tại “Điều 6 điều ước quốc tế và qui định pháp luật trong nước” :
- 6,1 : Trong trường hợp văn bản qui phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng qui định của điều ước quốc tế.
- 6,2 : Việc ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải bảo đảm không làm cản trở việc thi hành điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định về cùng một vấn đề.
ŸNghĩa là mọi người lương thiện đều hiểu rất rõ về 2 điều luật trên đây rằng : Khi có điều nào trong Luật pháp của một Nước thành viên Liên hiệp quốc khác với hoặc mâu thuẫn với CƯ Quốc tế, thì phải áp dụng CƯ Quốc tế là Văn bản pháp lý có giá trị ràng buộc cao hơn.
(Trích Đơn kiện số 01 ngày 8-6-2010, trang 4, của Lm Tù nhân Lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý kiện NCQ CSVN trước các Tòa án Nhân quyền của Quốc tế & Hội đồng Nhân quyền, Tòa Công lý của LHQ. Và đã được 2 Cơ quan này của LHQ nhận đơn ngày 02-08-2010)
http://thangtien.wordpress.com/2011/01/09/c%E1%BA%A9m-nang-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/

Năm 2011 sẽ có đại cách mạng truyền thông?

Đình Ngân (theo NYT) -Năm 2010, báo in khủng hoảng, truyền hình cáp “thất thế”, mạng xã hội lên ngôi. Khung cảnh truyền thông đã có những biến đổi sâu sắc, tựa như nơi vừa có động đất đi qua nay lại gặp phải trận sóng thần. Năm 2011 đang chờ đợi một cuộc đại cách mạng truyền thông.
Tin tức về hoạt động kinh doanh truyền thông, từng là thứ hàng hiếm, giờ cứ “ùn ùn” đổ ra, mô thức cũ thay đổi qua mỗi ngày.
Các trang Web hai năm tuổi giờ đây còn trị giá hơn cả nhiều tạp chí 50 năm cống hiến, có tòa báo vỡ nợ, tin tức truyền hình cáp bị “thất thế”, truyền thông xã hội hiện chiếm được sự quan tâm từng chỉ dành cho các kênh truyền thông chính thống, và màn ảnh truyền hình tại các gia đình chỉ là một trong số các màn hình người ta chăm chú theo dõi.
Tuy nhiên, thay vì nhìn lại những cảnh “điêu tàn” đã diễn ra, có lẽ nên đánh giá về các xu hướng tương lai thì hơn. Dưới đây là một số xu hướng có thể diễn ra trong năm 2011 này.
Còn không truyền thông ngành dọc? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không còn những thứ như TV, máy in, Web và đài phát thanh? Mọi thứ sẽ ra sao nếu tất cả chúng chỉ là một tập hợp truyền thông lớn? Nếu bạn nhìn vào chiếc iPad hay những chiếc máy tính bảng khác, tương lai đó có lẽ đã hiện rõ.
Trên một thiết bị cảm biến tích hợp Web, sự khác biệt giữa BBC, Washington Post, Huffington PostABC News rất khó phân biệt. Mỗi thiết bị sẽ đều có âm thanh, hình ảnh, văn bản và truyền thông xã hội. Tất cả được điều khiển dễ dàng bằng cái gạt tay.
Và vượt ra ngoài phạm vi iPad, mọi thứ có vẻ đang bắt đầu được trộn lẫn với nhau một cách mạnh mẽ. Gawker, một blog truyền thông nhiều ảnh hưởng, đang được thiết kế lại và trông chẳng khác nào một kênh truyền hình. Web cùng thế giới ứng dụng sẽ trở nên giống chiếc TV vì người dùng và nhà quảng cáo tìm thấy “tiếng nói chung” ở đó.
Khi Web ngày càng xuất hiện nhiều trong các phòng khách, các trang Web cũng sẽ muốn chuẩn bị cho “giờ cao điểm” (như TV).
Kết hợp vì một “xa lộ tin tức”. Khi các mô hình quảng cáo truyền thống trả tiền để mua tin biến mất, thì nhiều loại hình kết hợp thu thập và đăng phát tin tức xuất hiện.
Comcast, nhằm mở đường cho vụ mua lại NBC Universal, đang thành lập liên doanh với các cơ quan báo chí phi lợi nhuận địa phương và một số đài của NBC cùng nằm trong thương vụ.
Để tăng cường “vùng phủ sóng” quốc gia, tờ New York Times đã liên kết với rất nhiều tổ chức tại Chicago, San Francisco và New York. NPRCorporation for Public Broadcasting phát triển dự án Project Argo, một nỗ lực của Knight Foundation nhằm hợp tác và giúp đỡ xây dựng các trang tin địa phương. Danh sách còn dài, nhưng cái ngày các tổ chức báo chí chỉ cạnh tranh và không bao giờ hợp tác đã qua rồi.
Truyền hình xã hội. Ngay lúc này, nhiều người mở series Jersey Shore trên truyền hình và sau đó sử dụng một thiết bị và màn hình khác trên tay để nhập lời bình hay nhận xét lên Facebook và Twitter về những thứ họ đang xem. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc màn hình TV cỡ lớn cũng xuất hiện kèm các bình luận từ những bạn bè thân tín hay người họ vẫn liên lạc?
Nếu màn hình chính bao gồm cả chương trình và lời bình, nó sẽ trở thành sản phẩm thứ ba, với khả năng thu hút đông đảo khán giả và các thành tố thời gian thực của truyền thông xã hội.
Lưới vô tuyến. Ngay lúc này, các gia đình trên khắp trái đất đang tính toán làm sao để treo lên chiếc TV có chức năng truy cập Web, và khi màn hình lớn nhất trong nhà trở nên “gắn bó” với Internet, toàn bộ khái niệm về phát sóng và truyền hình cáp cũng sẽ thay đổi.
Nếu bạn từng nghĩ 500 kênh làm thay đổi mọi thứ, thì hãy đợi đến khi bạn có thể có được một thiết bị với vô số kênh. Cái gọi là “vô tuyến truyền hình” sẽ gần như biến mất, và thói quen “lựa đúng giờ” để xem chương trình ưa thích có thể sẽ trở thành chuyện của thế kỷ trước.
Báo in còn hay không? Đầu năm nay, New York Times sẽ bắt đầu cách làm mới trên Web. Hầu hết khách thăm trang NYTimes.com sẽ không thấy sự khác biệt nào, nhưng khách thường xuyên sẽ được yêu cầu đăng ký.
Nỗ lực đó cùng với các cố gắng khác nhằm tăng doanh thu ở thời điểm doanh thu quảng cáo báo in khó giữ vững – doanh thu quảng cáo trực tuyến đã vượt qua doanh thu báo in lần đầu tiên vào năm ngoái – sẽ được theo dõi sát sao bởi phần còn lại của ngành.
News Corporation lại có cách tiếp cận khác tại Anh với tờ Sunday TimesTimes of London năm ngoái, “xây tường” chặn những khách không trả phí và kết quả thu được cực kỳ tệ hại – lượng truy cập vào trang Web giảm 86%.
Trong trường hợp của New York Times, các giám đốc điều hành đang hy vọng người dùng trung thành nhất của địa chỉ sẽ sẵn sàng trả tiền để có được sự thoải mái, dễ chịu và tiếp cận tốt nhất – nhiều lớp địch vụ đang được tính tới – trong khi công ty tiếp tục gia tăng lợi nhuận và số lượng độc giả ghé thăm không thu phí.
Trong khi đó, iPad và nhiều máy tính bảng khác trở nên ngày càng phổ biến. Số lượng báo đặt sẽ giảm khi lượng máy tính bảng bán ra tăng lên. (Tờ báo chỉ dành cho máy tính bảng, The Daily, sẽ được News Corperation cho ra mắt sớm).
Quá nhiều xu hướng. Liệu Google, với bước tiến lớn vào ngành truyền hình và sách, có tiếp tục giả vờ không phải là một công ty truyền thông? Liệu ngành kinh doanh sách sẽ đi đến đâu và họ có nhận ra ba năm nữa khi bất cứ cuốn sách nào “thai nghén” lúc này được xuất bản sẽ có khoảng hơn 100 triệu người đọc điện tử?
Khi số lượng, quy mô và tính di động của màn hình nhân rộng, các công ty truyền thông lớn sẽ tiếp tục duy trì thế độc tôn? Liệu đĩa DVD có giống như đĩa CD và VHS, khi việc xem trên mạng và tải về nội dung video tăng lên?

CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TẦU CỘNG VỚI DIỄN BIẾN TRẬN THẾ TẠI BIỂN ĐÔNG

Các cuộc xuống đường biểu tình của thanh niên sinh viên và dân chúng Việtnam “Chống Tầucộng Xâm Lược” tại Hànội và Saigòn, do các trang mạng tự do phát động, dù cho đây là sự cố ý dàn dựng bởi một phe cánh nào của nhà cầm quyền Hànội, Continue reading

Sự thoái trào của Cộng sản Việt Nam

Hội nghị lần thứ 2 Trung ương đảng khóa XI của đảng Cộng sản Việt Nam vừa nhóm họp 1 tuần từ ngày 4 đến 10 tháng 7 tại Hà Nội. Theo như Thông báo của Ban bí thư và qua bài diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng, thì Hội nghị xoay quanh 4 vấn đề: Continue reading 

Tù chính trị ở Việt Nam

Cách đây mấy ngày, trên BBC, VOA, RFA, Dân làm báo…có đưa tin, bài về người tù chính trị Nguyễn Văn Trại đã qua đời vào ngày 11.7 tại nhà tù Z30A – Xuân Lộc Đồng Nai, hưởng thọ 74 tuổi, khi chỉ còn 5 tháng nữa là được trả tự do sau khi thụ án 15 năm trời. Continue reading

NHÀ NƯỚC VÔ THẦN – XÃ HỘI VÔ NHÂN ĐẠO

Trong các chế độ cộng sản độc tài toàn trị , Tôn giáo là cái gai trong mắt họ điển hình nhất là Trung cộng và Việt cộng tất cả đều chung một mục đích là truy diệt mọi Tôn giáo . Không làm được điều này bởi họ quá bé nhỏ yếu hèn so với sự Tín ngưỡng tuyệt đối của Tín đồ Continue reading

LÁNG GIỀNG KHỐN NẠN! NHÀ CẦM QUYỀN KHỐN NẠN!

Đến nay thì ai ai cũng thấy rõ cái gọi là “16 chữ vàng” và “4 tốt” của bọn Tàu phù Trung Cộng (TC) là những cái vòng kim cô “niệt” trên đầu bọn Việt gian bán nước Việt Công (VC).
Sau 36 năm cai trị đất như một đoàn quân ngoại nhập, gây bao đau thương, Continue reading 

BỘ NGOẠI GIAO KHÔNG CHỈ KHÔNG NGOẠI GIAO...


V.T.X Quyết định khinh suất của BNG không đối thoại với các nhân sỹ trí thức là động thái không ngoại...

Philippines chỉ trích TQ không đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa án Quốc tế


Philippines nói việc Trung Quốc từ chối đưa tuyên bố chủ quyền tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông...

Sự thật mối quan hệ Việt-Trung


Thanh Quang, phóng viên RFA2011-07-13TQ ngày càng kiên quyết áp đặt “đường lưỡi bò” ở Biển...

Cuộc gặp giữa Bộ ngoại giao và các nhân sĩ bất thành


Gia Minh, biên tập viên2011-07-13Theo kế hoạch hôm nay 13-7, đại diện Bộ Ngọai giao sẽ có cuộc gặp với các nhân sĩ ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu Bộ Ngọai giao cung cấp thông tin về quan...

Suy nghĩ từ bài phỏng vấn "Liên minh quân sự nên chăng?" của RFA với ông TS Vũ Cao Phan


Nguyễn Bắc Truyển Lòng yêu nước: để tuyên truyền cho hệ tư tưởng cộng sản, người ta đánh đồng...

Chưa thực hiện được cuộc gặp với Bộ Ngoại Giao - Tiếp Tục Xuống Đường 17/7 Chống Tàu


 Theo Blog TS Nguyễn Xuân Diện - Thưa chư vị, Từ 07h30 sáng nay thứ Tư (13.07.2011), các vị nhân sĩ trí thức có bản Kiến nghị “Yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với...

Đến phiên báo lề đảng sang chầu thiên quốc


Dân Làm Báo - Sau chuyến đi đầu khấu của đồng chí Hồ Xuân Sơn tại Bắc Kinh để dẫn đến lời phán của Thứ trưởng Ngoại giao Hồng Lỗi: cả 2 nước (chính xác phải là 2 đảng) phản đối những thế lực...

Ám ảnh chết người


Phan Văn Tú - Ngày 16.3.2011, mỏ bauxite Tân Rai công bố khai thác mẻ quặng đầu tiên. Bản tin “thành tích” ấy đã làm cho không ít người dân Lâm Đồng, Đồng Nai – và cả chính quyền các địa...

7/13/2011

Tù chính trị ở Việt Nam


TNCT Nguyễn Văn Trại những ngày cuối cùng với mong ước được về ra đi trong vòng tay người thân Song Chi - Cách đây mấy ngày, trên BBC, VOA, RFA, Dân làm báo…có đưa tin, bài về người tù chính...
 
 
 
 

Sự thật mối quan hệ Việt-Trung

TQ ngày càng kiên quyết áp đặt “đường lưỡi bò” ở Biển Đông bằng mọi cách mà VN là một mục tiêu chủ chốt.

Hy vọng gì ở Biển Đông?

Tình hình Biển Đông trở nên phức tạp khi Trung Quốc ngày càng có hành động tùy tiện và gây hấn đáng ngại trong khu vực, nhất là đối với VN.

Biển Đông và Nhật Bản

Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc có cuộc tập trận chung trên biển Đông giữa lúc những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước Việt nam và Philippines vẫn tiếp tục gia tăng trong khu vực.
 

Hoài nghi

Bùi Tín - Mọi người Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến thời cuộc đều biết rằng hiện đang lưu truyền trong xã hội mối hoài nghi dai dẳng về nội dung chuyến đi Bắc Kinh của Thứ tưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn ngày 25-6-2011 vừa qua.

Bí thư xã bị tố dùng bằng của người chết để thăng tiến

(VTC News) - Điều đáng nói anh Quang mất năm 2001, đến năm 2010 vẫn có đơn và chữ ký gửi Sở GD-ĐT xin cấp lại bằng theo yêu cầu… một cách kỳ quái.

Ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc đánh, tịch thu tài sản - Bộ Ngoại Giao chưa lên tiếng

Khoảng 10 giờ ngày 5-7, tại phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, các ngư dân trên đang đánh lưới cản thì có một tàu chiến của Trung Quốc mang số hiệu 44861 đuổi theo. Tàu chiến thả một canô chở 10 lính trang bị tiểu liên và dùi cui xông lên tàu, đánh đập thuyền trưởng Nguyễn Thừa, thuyền trưởng tàu QNG-98868 TS, và lục soát thu giữ khoảng một tấn cá. Sau đó, lính Trung Quốc đuổi các ngư dân, không cho đánh cá ở vùng  biển này. Ông Thừa cho tàu tiếp tục đi đánh bắt để kiếm tổn phí, sau đó mới vào bờ và báo cáo sự việc.

Cần chỉ rõ sự mơ hồ

Nguyễn Quang A - Cách nói mơ hồ được phía Trung Quốc sử dụng khiến dư luận Trung Quốc và thế giới hiểu lầm. Báo chí Việt Nam nhiều khi chưa để ý và nhắc lại cách nói đó mà không chỉ ra sự thật.

Việt Nam từ chối thỉnh cầu của tù nhân chính trị xin được chết tại nhà

VOA - Thân nhân một người tù chính trị bị Việt Nam giam cầm từ năm 1996 và mắc bệnh ung thư cho biết chính quyền đã khước từ thỉnh nguyện của ông xin được về với gia đình trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Luật bị nhạo

Lê Dũng - Lâu nay chúng ta thường nghe nhiều đến những phát ngôn tưởng chừng như "đúng rồi" của các vị trong vai trò điều hành và thực thi pháp luật. Hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi, từ cửa miệng của các vị có học hàm học vị, quan to quan bé cho đến những anh cán bộ tép diu liên quan đến quản lý, thực thi pháp luật.

Đảo của VNCH, nguyên tắc estoppel và công hàm của TT Đồng

Vũ Quí Hạo Nhiên Mình kể câu chuyện này cho mọi người nghe. Ở xóm kia có 3 người láng giềng. Ở giữa là Đồng. Một bên Đồng là Nam. Bên kia là Trung. Nhà Nam có cái xe. Xưa nay Đồng biết xe đó là của Nam. Đồng cũng ước ao một ngày nào đó chiếc xe đó trở thành của mình.

Tù chính trị ở Việt Nam

Song Chi Cách đây mấy ngày, trên BBC, VOA, RFA, Dân làm báo…có đưa tin, bài về người tù chính trị Nguyễn Văn Trại đã qua đời vào ngày 11.7 tại nhà tù Z30A - Xuân Lộc Đồng Nai, hưởng thọ 74 tuổi, khi chỉ còn 5 tháng nữa là được trả tự do sau khi thụ án 15 năm trời.

No comments:

Post a Comment