Friday, June 10, 2011

Hình ảnh về cuộc TUẦN HÀNH CHỐNG TRUNG QUỐC

1 số hình ảnh SVHS và đồng bào biểu tình 5/6 từ Sài Gòn

By Dung Dang - Saigon

Người Việt khắp thế giới mạnh mẽ lên tiếng phản đối Trung Quốc

 
Tổng lãnh sự TQ đường NTMK
Lê Văn Tuynh Họ không biết xấu hổ hay sao mà đứng nhiều thế
Đối diện lãnh sự quán TQ đường NTMK
Đối diện lãnh sự quán TQ đường NTMK


No comments:

Post a Comment