Monday, June 27, 2011

“Hỡi người Dân Việt Nam, chẳng phải đã đến lúc toàn dân ta hét lớn lên “Đả Đảo”? Đả đảo Áp Bức, Thối Nát, Tham Nhũng, Sỉ Nhục! Đả đảo Nghèo Đói và Thất nghiệp?”

6-27-2011 Toronto, Canada - Hơn 600 đồng bào biểu tình chống Trung cộng và lên án Việt cộng hèn nhát

No comments:

Post a Comment