Monday, June 27, 2011

Tuần hành vì hòa bình Biển Đông tại Tokyo

Cuộc tuần hành vì hòa bình trên biển Đông của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, diễn ra tại Tokyo, 25.06.2011. 

Hội luận ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC 2Nguyễn Hiếu Học.  Xin nói ngay, đó là hai kẻ thù. Và có lẻ, kết cuộc của sự đối đầu này sẻ quyết định một phần lớn lịch sử của nhân loại trong thế kỷ 21 này.

Bản điều trần cứu nước

Tống Văn Công (BVN) - Nếu dân chủ hóa thành công thì cán cân thế và lực hoàn toàn nghing về chúng ta trong cuộc đấu tranh ngoại giao, mở rộng bè bạn, giao kết đồng minh. Tổ quốc đang kêu gọi: Tất cả để cứu nước! Tất cả để chiến thắng!...

Kinh tế VN 6 tháng tới bi đát: Lạm phát, nhập siêu tăng

Vietbao - Saigon - Viễn ảnh kinh tế VN từ giờ tới cuối năm có lạc quan hay không? Ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc  đã ngần ngừ trước câu hỏi naỳ, và rồi nói trả lời thật khó, vì “...nếu không lạc quan sẽ đi vào tiêu cực. Tôi dự báo và hy vọng tình hình dần dần sẽ ổn định. Nhưng đánh giá chung từ nay đến cuối năm vẫn còn khó khăn, thể hiện ở giá cả như tôi đã nói, nhập siêu, lãi suất ngân hàng, từ đó dẫn tới khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Nhận định ban đầu về cuộc gặp Việt - Trung

(BBC) - Dư luận đang đặc biệt quan tâm về cuộc họp hôm 25/06 tại Bắc Kinh giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc.


Sứ thần trả lời phỏng vấn về buổi yết kiến với thiên triều

và lời bình loạn của anh ba đấm bóp toàn thân
- Ngày 27/6, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã trả lời báo chí Việt Nam về cuộc gặp của Đặc phái viên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 25/6/2011.

No comments:

Post a Comment