Sunday, June 12, 2011

Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn, 12/06/2011Biểu tình chống TQ lại tiếp diễn ở Sài Gòn, Hà Nội
Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân Việt Nam lại tiếp diễn ở hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội vào sáng Chủ Nhật, 12 tháng Sáu, giờ Việt Nam.
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội, 12/06/2011


Biểu tình chống Trung Quốc ngày 12/6/2011 tại Sài Gòn - Vừa xuất phát
No comments:

Post a Comment