Sunday, June 12, 2011

Hãy nhìn cho rõ những tên bán nước và làm tay sai cho Trung cộng


Sự Thật: 12/6/11 - CA chìm Bắt Người Yêu Nước -- Chỉ có ở VN cảnh sát làm việc tồi tệ không mặc đồ cảnh sát để qua mặt dân chúng xung quanh. Tội ác không thua gì chế độ thổ phỉ.

sau vụ bắt bớ này ..xảy ra thêm liên tục mấy vụ nữa. Móc túi có tổ chức ah? tồi bại ở chổ công an được lệnh bắt ai là nhào vào hô lên người này là móc túi, giựt đồ... để qua mặt mọi người
"Chỉ vì thằng chó cá chìm này mà mình phải về sớm!" (Nguyên văn lời của một bạn trẻ @ FB)

"cả thằng CA chìm này nữa nè, cá nhiều vô kể" (@FB)
tên mật vụ này chắc lãnh lương Tàu
đám mật vụ bắt cóc, cứu bạn mình mau
 
Nhận diện những tên phản quốc!!!!! Làm tay sai cho Trung Quốc nào các bạn!!
Công an chìm bắt người tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam.

Kẻ nào ngăn cấm, ngăn cản việc xuống đường chống TQ xâm lược thì kẻ đó là kẻ bán nước! Kẻ nào bắt bớ người yêu nước và thanh niên xuống đường thì kẻ đó là giặc của dân tộc VN!
Sinh viên - "Thầy cho em được hỏi, năm 1974 và 1988 thầy được bao nhiêu tuổi ạ? Khi đó thầy đã làm gì khi VN bảo vệ HS và TS? Nếu sau này con cháu của chúng em hỏi lại tại sao chúng em để mất HS và TS, thì chúng em sẽ trả lời sao đây?" Thầy -"Uhm ờ uhm ờ..." (?)

By Đâu Là Sự Thật 

No comments:

Post a Comment